Phần mở đầu - 2306

Mã HS Việt Nam 2306 - Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất mỡ hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05.

tra cứu mã hs số 2306của Việt Nam là Đối với Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất mỡ hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất mỡ hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2306 Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất mỡ hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05.
             23061000 Từ hạt bông
             23062000 Từ hạt lanh
             23063000 Từ hạt hướng dương
      230641 Từ hạt cải dầu (Rape seeds) hoặc hạt cải dầu Pháp (Colza seeds):Từ hạt cải dầu (Rape seeds) hoặc hạt cải dầu Pháp (Colza seeds) có hàm lượng axít eruxic thấp:
             23064110 Từ hạt cải dầu (Rape seeds) có hàm lượng axít eruxic thấp
             23064120 Từ hạt cải dầu Pháp (Colza seeds) có hàm lượng axít eruxic thấp
      230649 Loại khác:
             23064910 Từ hạt cải dầu (Rape seeds) khác
             23064920 Từ hạt cải dầu Pháp (Colza seeds) khác
             23065000 Từ dừa hoặc cùi dừa
             23066000 Từ hạt hoặc nhân hạt cọ
      230690 Loại khác:
             23069010 Từ mầm ngô
             23069090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in