Phần mở đầu - 1509

Mã HS Việt Nam 1509 - Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 1509của Việt Nam là Đối với Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1509 Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.
      150910 Dầu thô (virgin):
             15091010 Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg
             15091090 Loại khác
      150990 Loại khác:
             15099011 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế:Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg
             15099019 Loại khác
             15099091 Loại khác:Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg
             15099099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in