Phần mở đầu - 9814

Mã HS Việt Nam 9814 - Đĩa quang dùng cho hệ thống đọc bằng laser, loại dùng cho phim điện ảnh, đã ghi.

tra cứu mã hs số 9814của Việt Nam là Đối với Đĩa quang dùng cho hệ thống đọc bằng laser, loại dùng cho phim điện ảnh, đã ghi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đĩa quang dùng cho hệ thống đọc bằng laser, loại dùng cho phim điện ảnh, đã ghi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9814 Đĩa quang dùng cho hệ thống đọc bằng laser, loại dùng cho phim điện ảnh, đã ghi.
             98140000 Đĩa quang dùng cho hệ thống đọc bằng laser, loại dùng cho phim điện ảnh, đã ghi.