mã hs - 06029020

Mã HS Việt Nam 06029020 | HTS Mã Cây phong lan giống

tra cứu mã hs số 06029020 của Việt Nam là Đối với Cây phong lan giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060290 Loại khác:
06029020 Cây phong lan giống