mã hs - 06021010

Mã HS Việt Nam 06021010 | HTS Mã Của cây phong lan

tra cứu mã hs số 06021010 của Việt Nam là Đối với Của cây phong lan. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060210 Cành giâm không có rễ và cành ghép:
06021010 Của cây phong lan