Phần mở đầu - 2928

Mã HS Việt Nam 2928 - Dẫn xuất hữu cơ của hydrazin hoặc của hydroxylamin.

tra cứu mã hs số 2928của Việt Nam là Đối với Dẫn xuất hữu cơ của hydrazin hoặc của hydroxylamin.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dẫn xuất hữu cơ của hydrazin hoặc của hydroxylamin. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2928 Dẫn xuất hữu cơ của hydrazin hoặc của hydroxylamin.
             29280010 Linuron
             29280090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in