mã hs - 02089090

Mã HS Việt Nam 02089090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 02089090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0208 Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
020890 Loại khác:
02089090 Loại khác