mã hs - 07123990

Mã HS Việt Nam 07123990 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 07123990 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.
071239 Loại khác:
07123990 Loại khác