mã hs - 70052190

Mã HS Việt Nam 70052190 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 70052190 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7005 Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.
700521 Kính không có cốt thép khác:Phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc chỉ mài bề mặt:
70052190 Loại khác