mã hs - 84659590

Mã HS Việt Nam 84659590 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 84659590 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8465 Máy công cụ (kể cả máy đóng đinh, đóng ghim, dán hoặc lắp ráp bằng cách khác) dùng để gia công gỗ, lie, xương, cao su cứng, plastic cứng hay các vật liệu cứng tương tự.
846595 Máy khoan hoặc đục mộng:
84659590 Loại khác