Phần mở đầu - 8802

Mã HS Việt Nam 8802 - Phương tiện bay khác (ví dụ, trực thăng, máy bay); tầu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tầu bay trong quĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tầu vũ trụ.

tra cứu mã hs số 8802của Việt Nam là Đối với Phương tiện bay khác (ví dụ, trực thăng, máy bay); tầu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tầu bay trong quĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tầu vũ trụ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phương tiện bay khác (ví dụ, trực thăng, máy bay); tầu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tầu bay trong quĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tầu vũ trụ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8802 Phương tiện bay khác (ví dụ, trực thăng, máy bay); tầu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tầu bay trong quĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tầu vũ trụ.
             88021100 Trực thăng:Trọng lượng không tải không quá 2.000 kg
             88021200 Trọng lượng không tải trên 2.000 kg
      880220 Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải không quá 2.000 kg:
             88022010 Máy bay
             88022090 Loại khác
      880230 Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải trên 2.000 kg nhưng không quá 15.000kg:
             88023010 Máy bay
             88023090 Loại khác
      880240 Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải trên 15.000kg:
             88024010 Máy bay
             88024090 Loại khác
             88026000 Tàu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tầu bay trong quĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tầu vũ trụ

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in