Phần mở đầu - 8214

Mã HS Việt Nam 8214 - Đồ dao kéo khác (ví dụ, tông đơ cắt tóc, dao pha dùng cho cửa hàng thịt hoặc làm bếp, dao bầu và dao băm, dao rọc giấy); bộ, hộp dụng cụ cắt sửa móng tay hoặc móng chân (kể cả dũa móng).

tra cứu mã hs số 8214của Việt Nam là Đối với Đồ dao kéo khác (ví dụ, tông đơ cắt tóc, dao pha dùng cho cửa hàng thịt hoặc làm bếp, dao bầu và dao băm, dao rọc giấy); bộ, hộp dụng cụ cắt sửa móng tay hoặc móng chân (kể cả dũa móng).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồ dao kéo khác (ví dụ, tông đơ cắt tóc, dao pha dùng cho cửa hàng thịt hoặc làm bếp, dao bầu và dao băm, dao rọc giấy); bộ, hộp dụng cụ cắt sửa móng tay hoặc móng chân (kể cả dũa móng). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8214 Đồ dao kéo khác (ví dụ, tông đơ cắt tóc, dao pha dùng cho cửa hàng thịt hoặc làm bếp, dao bầu và dao băm, dao rọc giấy); bộ, hộp dụng cụ cắt sửa móng tay hoặc móng chân (kể cả dũa móng).
             82141000 Dao rọc giấy, mở thư, dao cào giấy, vót bút chì và lưỡi của các loại dao đó
             82142000 Bộ đồ và dụng cụ cắt sửa móng tay, móng chân (kể cả dũa móng)
             82149000 Loại khác