Phần mở đầu - 7508

Mã HS Việt Nam 7508 - Sản phẩm khác bằng niken.

tra cứu mã hs số 7508của Việt Nam là Đối với Sản phẩm khác bằng niken.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sản phẩm khác bằng niken. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7508 Sản phẩm khác bằng niken.
             75081000 Tấm đan, phên và lưới, bằng dây niken
      750890 Loại khác:
             75089030 Bulông và đai ốc
             75089040 Các sản phẩm khác dùng trong xây dựng
             75089050 Các sản phẩm mạ điện cực dương, bao gồm cả các sản phẩm sản xuất bằng phương pháp điện phân
             75089090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in