Phần mở đầu - 7115

Mã HS Việt Nam 7115 - Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.

tra cứu mã hs số 7115của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7115 Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.
             71151000 Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới, bằng bạch kim
      711590 Loại khác:
             71159010 Bằng vàng hoặc bạc
             71159020 Bằng kim loại mạ vàng hoặc mạ bạc
             71159090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in