Phần mở đầu - 7214

Mã HS Việt Nam 7214 - Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

tra cứu mã hs số 7214của Việt Nam là Đối với Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7214 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.
      721410 Đã qua rèn:
             72141011 Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:Có mặt cắt ngang hình tròn
             72141019 Loại khác
             72141021 Loại khác:Có mặt cắt ngang hình tròn
             72141029 Loại khác
      721420 Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán:
             72142031 Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:Có mặt cắt ngang hình tròn:Thép cốt bê tông
             72142039 Loại khác
             72142041 Loại khác:Thép cốt bê tông
             72142049 Loại khác
             72142051 Loại khác:Có mặt cắt ngang hình tròn:Thép cốt bê tông
             72142059 Loại khác
             72142061 Loại khác:Thép cốt bê tông
             72142069 Loại khác
             72143000 Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt
      721491 Loại khác:Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):
             72149110 Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng
             72149120 Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng
      721499 Loại khác:
             72149910 Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, loại trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn
             72149990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in