Phần mở đầu - 9114

Mã HS Việt Nam 9114 - Các bộ phận khác của đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân.

tra cứu mã hs số 9114của Việt Nam là Đối với Các bộ phận khác của đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các bộ phận khác của đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9114 Các bộ phận khác của đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân.
             91141000 Lò xo, kể cả dây tóc
             91143000 Mặt số
             91144000 Mâm và trục
             91149000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in