mã hs - 04029100

Mã HS Việt Nam 04029100 | HTS Mã Loại khác:Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác

tra cứu mã hs số 04029100 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0402 Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
04029100 Loại khác:Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác