mã hs - 02022000

Mã HS Việt Nam 02022000 | HTS Mã Thịt pha có xương khác

tra cứu mã hs số 02022000 của Việt Nam là Đối với Thịt pha có xương khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0202 Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh.
02022000 Thịt pha có xương khác