mã hs - 84702100

Mã HS Việt Nam 84702100 | HTS Mã Máy tính điện tử khác:Có gắn bộ phận in

tra cứu mã hs số 84702100 của Việt Nam là Đối với Máy tính điện tử khác:Có gắn bộ phận in. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8470 Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.
84702100 Máy tính điện tử khác:Có gắn bộ phận in