Phần mở đầu - 8412

Mã HS Việt Nam 8412 - Động cơ và mô tơ khác.

tra cứu mã hs số 8412của Việt Nam là Đối với Động cơ và mô tơ khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Động cơ và mô tơ khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8412 Động cơ và mô tơ khác.
             84121000 Động cơ phản lực trừ tua bin phản lực
             84122100 Động cơ và mô tơ thủy lực:Chuyển động tịnh tiến (xi lanh)
             84122900 Loại khác
             84123100 Động cơ và mô tơ dùng khí nén:Chuyển động tịnh tiến (xi lanh)
             84123900 Loại khác
             84128000 Loại khác
      841290 Bộ phận:
             84129010 Của động cơ thuộc phân nhóm 8412.10
             84129090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in