mã hs - 87041023

Mã HS Việt Nam 87041023 | HTS Mã Loại khác:Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

tra cứu mã hs số 87041023 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8704 Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.
870410 Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ:
87041023 Loại khác:Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn