mã hs - 84212950

Mã HS Việt Nam 84212950 | HTS Mã Loại khác, thiết bị lọc dầu

tra cứu mã hs số 84212950 của Việt Nam là Đối với Loại khác, thiết bị lọc dầu. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8421 Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.
842129 Loại khác:
84212950 Loại khác, thiết bị lọc dầu