mã hs - 03028100

Mã HS Việt Nam 03028100 | HTS Mã Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:Cá nhám góc và cá mập khác

tra cứu mã hs số 03028100 của Việt Nam là Đối với Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:Cá nhám góc và cá mập khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03028100 Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:Cá nhám góc và cá mập khác