mã hs - 03038100

Mã HS Việt Nam 03038100 | HTS Mã Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:Cá nhám góc và cá mập khác

tra cứu mã hs số 03038100 của Việt Nam là Đối với Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:Cá nhám góc và cá mập khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03038100 Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:Cá nhám góc và cá mập khác