Phần mở đầu - 4006

Mã HS Việt Nam 4006 - Các dạng khác (ví dụ, thanh, ống và dạng hình) và các sản phẩm khác (ví dụ, đĩa, vòng) bằng cao su chưa lưu hóa.

tra cứu mã hs số 4006của Việt Nam là Đối với Các dạng khác (ví dụ, thanh, ống và dạng hình) và các sản phẩm khác (ví dụ, đĩa, vòng) bằng cao su chưa lưu hóa.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các dạng khác (ví dụ, thanh, ống và dạng hình) và các sản phẩm khác (ví dụ, đĩa, vòng) bằng cao su chưa lưu hóa. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4006 Các dạng khác (ví dụ, thanh, ống và dạng hình) và các sản phẩm khác (ví dụ, đĩa, vòng) bằng cao su chưa lưu hóa.
             40061000 Dải "camelback" dùng để đắp lại lốp cao su
      400690 Loại khác:
             40069010 Của keo tự nhiên
             40069090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in