mã hs - 02068000

Mã HS Việt Nam 02068000 | HTS Mã Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

tra cứu mã hs số 02068000 của Việt Nam là Đối với Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02068000 Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh