mã hs - 02074400

Mã HS Việt Nam 02074400 | HTS Mã Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

tra cứu mã hs số 02074400 của Việt Nam là Đối với Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02074400 Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh