mã hs - 04072100

Mã HS Việt Nam 04072100 | HTS Mã Trứng sống khác:Của gà thuộc loài Gallus domesticus

tra cứu mã hs số 04072100 của Việt Nam là Đối với Trứng sống khác:Của gà thuộc loài Gallus domesticus. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0407 Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.
04072100 Trứng sống khác:Của gà thuộc loài Gallus domesticus