mã hs - 02069000

Mã HS Việt Nam 02069000 | HTS Mã Loại khác, đông lạnh

tra cứu mã hs số 02069000 của Việt Nam là Đối với Loại khác, đông lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02069000 Loại khác, đông lạnh