mã hs - 02075500

Mã HS Việt Nam 02075500 | HTS Mã Loại khác, đông lạnh

tra cứu mã hs số 02075500 của Việt Nam là Đối với Loại khác, đông lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02075500 Loại khác, đông lạnh