Phần mở đầu - 6304

Mã HS Việt Nam 6304 - Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 94.04.

tra cứu mã hs số 6304của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 94.04.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 94.04. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6304 Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 94.04.
             63041100 Các bộ khăn phủ giường:Dệt kim hoặc móc
      630419 Loại khác:
             63041910 Từ sợi bông
             63041920 Loại khác, không dệt
             63041990 Loại khác
      630491 Loại khác:Dệt kim hoặc móc:
             63049110 Màn chống muỗi
             63049190 Loại khác
             63049200 Không dệt kim hoặc móc, từ sợi bông
             63049300 Không dệt kim hoặc móc, từ sợi tổng hợp
             63049900 Không dệt kim hoặc móc, từ vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in