mã hs - 72282091

Mã HS Việt Nam 72282091 | HTS Mã Loại khác:Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

tra cứu mã hs số 72282091 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7228 Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.
722820 Ở dạng thanh và que, bằng thép silicmangan:
72282091 Loại khác:Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn