Phần mở đầu - 6114

Mã HS Việt Nam 6114 - Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6114của Việt Nam là Đối với Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6114 Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc.
             61142000 Từ bông
      611430 Từ sợi nhân tạo:
             61143020 Quần áo chống cháy
             61143090 Loại khác
             61149000 Từ các vật liệu dệt khác