mã hs - 07099100

Mã HS Việt Nam 07099100 | HTS Mã Loại khác:Hoa atisô

tra cứu mã hs số 07099100 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Hoa atisô. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.
07099100 Loại khác:Hoa atisô