mã hs - 01041090

Mã HS Việt Nam 01041090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 01041090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0104 Cừu, dê sống.
010410 Cừu:
01041090 Loại khác