mã hs - 01051190

Mã HS Việt Nam 01051190 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 01051190 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
010511 Loại trọng lượng không quá 185 g:Gà thuộc loài Gallus domesticus:
01051190 Loại khác