mã hs - 01051590

Mã HS Việt Nam 01051590 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 01051590 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
010515 Gà lôi:
01051590 Loại khác