mã hs - 01059499

Mã HS Việt Nam 01059499 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 01059499 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
010594 Loại khác:Gà thuộc loài Gallus domesticus:
01059499 Loại khác