mã hs - 02062900

Mã HS Việt Nam 02062900 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 02062900 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02062900 Loại khác