mã hs - 02072799

Mã HS Việt Nam 02072799 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 02072799 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
020727 Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:
02072799 Loại khác