mã hs - 03023900

Mã HS Việt Nam 03023900 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 03023900 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03023900 Loại khác