mã hs - 03027290

Mã HS Việt Nam 03027290 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 03027290 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
030272 Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.):
03027290 Loại khác