mã hs - 03031900

Mã HS Việt Nam 03031900 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 03031900 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03031900 Loại khác