mã hs - 04022190

Mã HS Việt Nam 04022190 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 04022190 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0402 Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
040221 Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng:Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác:
04022190 Loại khác