mã hs - 04029900

Mã HS Việt Nam 04029900 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 04029900 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0402 Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
04029900 Loại khác