mã hs - 04059090

Mã HS Việt Nam 04059090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 04059090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0405 Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).
040590 Loại khác:
04059090 Loại khác