mã hs - 04062090

Mã HS Việt Nam 04062090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 04062090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0406 Pho mát và sữa đông (curd).
040620 Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại:
04062090 Loại khác