mã hs - 04100090

Mã HS Việt Nam 04100090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 04100090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0410 Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
04100090 Loại khác