mã hs - 05119990

Mã HS Việt Nam 05119990 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 05119990 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0511 Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.
051199 Loại khác:
05119990 Loại khác