mã hs - 06021090

Mã HS Việt Nam 06021090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 06021090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060210 Cành giâm không có rễ và cành ghép:
06021090 Loại khác